Ảnh

Trở lại
Kim Cương lúc 1 tuổi
Hai má con
Kim Cương bên gia đình ông ngoại
Hai em Kim Quang - Ngọc Thố
NSND Kim Cương bên con trai Trần Trọng Gia Vinh
NSND Bảy Nam tiễn Kim Cương đi Paris học
NSND Kim Cương bên con trai Trần Trọng Gia Vinh
Kim Cương trong lễ cưới
Kim Cương trong ngày kỉ niệm hôn lễ của má Bảy Nam ngày 7 tháng 8 năm 1955
Kim Cương và em gái Kim Quang
Kim Cương bên bàn thờ vua Thành Thái
Gia đình 4 thế hệ của NSND Bảy Nam
Gia đình Kim Cương năm 2013
Gia đình Kim Cương năm 2015
Gia đình Kim Cương năm 2016
NSND Bảy Nam lúc trẻ
Kỳ tài cải lương Năm Phỉ
Phượng hoàng cải lương Năm Phỉ
Nghệ sĩ Năm Phỉ năm 40 tuổi
Phượng hoàng cải lương Năm Phỉ
NSND Bảy Nam lúc trẻ
NSND Bảy Nam hóa trang thành Chung Vô Diệm
NSND Bảy Nam - NSND Phùng Há - GS-TS Trần Văn Khê
NSND Bảy Nam và Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh
NSND Bảy Nam hóa trang trước giờ biểu diễn
Con trai duy nhất của NSND Kim Cương - Trần Trọng Gia Vinh
10
Kim Cương ở Paris
« của 3 »