Kim Cương mùa thoại kịch

KC015-5-rs
NSND Kim Cương phim "Biển động"
KC010-1-rs
NSND Kim Cương phim Duyên Bích Câu
KC013-4-rs
Bé Toro - con trai NSND Kim Cương trong vở kịch "Lá Sầu Riêng"
KC021-2-rs
Bé Toro - con trai NSND Kim Cương trong vở kịch "Lá Sầu Riêng"